List of Chinese Drama Threads (READ THIS FIRST!)

Discuss chinese drama series here.
Locked
habukie
AiRen
AiRen
Posts: 1362
Joined: Mar 1st, '04, 21:42
Location: away

List of Chinese Drama Threads (READ THIS FIRST!)

Post by habukie » Jun 18th, '06, 20:16

If you are about to start a new thread, please read through these three steps first. Thanks!

1) Consider if you are starting a drama discussion. Are you asking for a direct download link, bt link, clubbox link, or seed/upload? If so, that is NOT a drama discussion. If you've decided that in fact you do wish to discuss a drama, please go on to #2.

2) Please check this list below. It is possible that the drama you're discussing already has a thread. If so, then click on the link for that drama. If you don't see it, go on to #3.

3) If you are starting a new thread, please read the bottom for format information. Thanks!
:-)

CDrama
Acquired Beauty (Ugly Duckling) - Hou Tian Mei Nu/後天美女 (2005)
Big Shot - Da Ren Wu/大人物 (CCTV, 2006)
Chinese Paladin - Xian Jian Qi Xia Chuan/仙剑奇侠傳 (CTS/MCS, 2004)
(New) Chor Lau Heung/Chu Liu Xiang - 楚留香
Cooking Master Boy - Shen Long Di Yi Dao/神龍第一刀 or Zhong Hua Xiao Dang Jia/中華小當家 (2005)
Duke Of Mount Deer - Lu Ding Ji/鹿鼎記 (2007)
Emerald On The Roof - Wu Ding Shang De Lu Bao Shi/屋頂上的綠寶石 (GTV, 2006)
Fairy From Wonderland - Tian Wai Fei Xian/天外飛仙 (CTV, 2006)
Five Star Hotel - Wu Xin Fan Dian/五星飯店 (CCTV, 2006)
Flying Fox Of The Snowy Mountain/Fox Volant Of The Snowy Mountain - Xue Shan Fei Hu/雪山飛狐 (2007)
Good Morning Shanghai - (2007)
Huo Yuan Jia - 霍元甲(2007)
Legend Of Star Apple - Xing Ping Guo Le Yuan/星蘋果樂園
Legend Of The Condor Heroes 2003 - She Diao Ying Xiong Zhuan/射鵰英雄傳 (CCTV, 2003)
Legend Of The Condor Heroes 2007 - She Diao Ying Xiong Zhuan/射鵰英雄傳 (2007)
Mouse Loves Big Rice - Lao Shu Ai Da Mi/老鼠爱大米 (2006)
My Bratty Princess - Diao Man Gong Zhu/刁蠻公主 (2005)
My Own Swordsman - Wu Lin Wai Zhuan/武林外傳
Paris Sonata - Ba Li Lian Ge/巴黎戀歌 (2006)
Princess Returning Pearl 1-3 - Huan Zhu Ge Ge/還珠格格 (1999, 2000, 2002)
Return Of The Condor Heroes 2006 - Shen Diao Xia Lu/神雕侠侣 (CCTV, 2006)
Return Of The Condor Heroes 2006 - Shen Diao Xia Lu/神雕侠侣 (CCTV, 2006)

Soul Taker Sword - Duan Hun Jian/斷魂劍 (2006)
Sound Of Colors - Di Xia Tie/地下鐵 (CTS, 2006)
Strange Tales Of Liao Zhai - Liao Zhai/聊齋 (2005)
Sword Of The Outlaw/Long Sword Lovers - Chang Jian Xiang Si/長劍相思 (2005)
Sword Stained With Royal Blood 2007 - Bi Xue Jian/碧血剑 (CTV, 2007)
The Legend Of Lu Xiao Feng - Lu Xiao Feng Chuan Qi/陸小鳳傳奇 (CCTV, 2006/2007)
The Life And Death Love - Sheng Si Jue Lian/生死絕戀
The Magic Touch Of Fate - Mo Shu Qi Yuan/魔術奇緣 (2005)
Warriors Of The Yang Clan - Yang Men Hu Jiang/楊門虎將 (CTV, 2004)
World's Finest - Tian Xia Di Yi/天下第一 (2004)
Wudang II - Wu Dang II/武當II (2006)
Xia Gu Dan Xin - 侠骨丹心 (2006)
Young Warriors Of The Yang Clan - Shao Nian Yang Jia Jiang/少年楊家將 (CTV, 2006)

HKDrama
A Pillow Case Of Mystery - Shi Gong Qi An/施公奇案 (TVB, 2006)
Dance Of Passion - Huo Wu Huang Sha/火舞黃沙 (TVB, 2006)
Greed Mask - Mi Qing Jia Zu/謎情家族 (TVB, 2003)
Hail The Judge - Dong Du Zhuang Wang/棟篤狀王 (TVB, 2006)
Lethal Weapons Of Love And Passion - Fu Yu Fan Yun/覆雨翻雲 (TVB, 2006)
Love Bond - Xin Hua Fang/心花放 (TVB, 2005)
My Date With A Vampire 3 - Wo He Jiang Yu You Ge Yue Hui/我和殭嶼有個約會 (ATV, 2005)
Rage And Passion - Zhong Shen Tong/中神通王重陽 (TVB, 1992)
Revolving Doors Of Vengeance - Jiu Dian Feng Yun/酒店風雲 (TVB, 2005)
Scavenger's Paradise - Tong Lao Tong Bao/同撈同煲 (TVB, 2005)
Six Finger Devil - Liu Zhi Qin Mo/六指琴魔 (2004)
The Prince's Shadow - Yu Yong Xian Ren/御用閒人 (TVB, 2005)
To Get Unstuck In Time - Ge Shi Zhui Xiong/隔世追兇 (TVB, 2004)
Under The Canopy Of Love - Tian Mu Xia De Lian Ren/天幕下的戀人 (TVB, 2006)
When Rules Turn Loose - Zhi Fa Dai Yan Ren/識法代言人(TVB, 2006)

TwDrama
18 Jin Bu Jin - Shi Ba Jin Bu Jin/18禁不禁 (CTS/GTV, 2007)
100% Senorita - Qian Jing Bai Fen Bai/千金百分百 (SETTV/CTS, 2004)
Angel Lover - Tian Shi Qing Ren/天使情人 (StarTV, 2006)
Bump Off Lover - Ai Sha 17/愛殺17 (CTV/GTV, 2006)
Chinese Paladin - Xian Jian Qi Xia Chuan/仙剑奇侠傳 (CTS/MCS, 2004)
Chu, Chu, My Daddy - Qing Qing Xiao Ba/親親小爸 (CTS/GTV, 2007)
City Of Sky - Tian Kong Zhi Cheng/天空之城 (2006)
Corner with Love - Zhuan Jiao Yu Dao Ai/轉角遇到愛 (CTV, 2007)
Devil Beside You - E Mo Zai Shen Bian/惡魔在身邊 (CTV, 2005)
Emerald On The Roof - Wu Ding Shang De Lu Bao Shi/屋頂上的綠寶石 (GTV, 2006)
Engagement For Love - Ai Qing Jing Ji Yue/愛情經紀約 (SETTV/TTV, 2006)
Express Boy - E Nan Zhai Ji Dian/惡男宅急電 (TVBS, 2005)
Fairy From Wonderland - Tian Wai Fei Xian/天外飛仙 (CTV, 2006)
Flower's Taste (Lavender 2) - Hua Xiang/花香 (2003)
God Of Cookery - Shi Shen/食神 (CTS, 2007)
Gokudou (CTS, 2006) - Ji Dao Xue Yuan/極道學園 (CTS, 2006)
Green Forest, My Home - Lu Guang Sen Lin/綠光森林 (SETTV/TTV, 2005)
Hana Kimi/Secretly In Love With You - Hua Yang Shao Nian Shao Nu/花樣少年少女 (CTS/GTV, 2006)
Heaven's Wedding Gown (La Robe De Mariee Des Cieux) - Tian Guo De Jia Yi/天國的嫁衣 (SETTV, 2004)
In Love With A Girl - Ai Shang Qian Jing Mei Mei/爱上千金美眉 (TTV, 2004)
It Started With A Kiss - E Zuo Ju Zhi Wen/惡作劇之吻 (CTV/GTV, 2005/2006)
It Started With A Kiss 2 - E Zuo Ju Zhi Wen/惡作劇之吻 (CTV/GTV, 2007)
KO One - Zhong Ji Yi Ban/終極一班 (GTV, 2005)
Legend Of Speed 1 & 2 - Ji Su Chuan Shuo/極速傳說 (CTV, 2004 & 2005)
Let's Get Married (Marry Me) - Wo Men Jie Hun Ba/我們結婚吧 (TVBS, 2006)
Love Contract - Ai Qing He Yue/愛情合約 (TVBS, 2004)
Lover Of Herb - Xiang Cao Lian Ren Guan/香草戀人館 (TVBS, 2004)
Marmalade Boy - Ju Zi Jiang Nan Hai/橘子醬男孩 (CTS, 2002)
Mars - Zhan Shen/戰神 (CTS, 2004)
Meteor Garden 1 & 2 - Liu Xing Hua Yuan/流星花園 (CTS, 2001 & 2002)
Mico, Go! - Mi Ke, Go!/米可, Go! (PTS, 2006)
Mr. Fighting - Ge Dou Tian Wang/格鬥天王 (2005)
My Lucky Star - Fang Yang De Xing Xing/放羊的星星 (TTV/SETTV, 2007)
My Secret Garden - Wo De Mi Mi Hua Yuan/我的秘密花園 (CTV, 2003)
Original Scent Of Summer (Summer Scent) - Yuan Wei De Xia Tian/原味的夏天 (CTV, 2003)
Paris Sonata - Ba Li Lian Ge/巴黎戀歌 (2006)
Prince Turns To Frog - Wang Zi Bian Qing Wa/王子變青蛙 (SETTV/TTV, 2005)
Queen's - Zhi Zun Bo Li Xie/至尊玻璃鞋 (CTS, 2007)
Reaching For The Stars - Zhen Ming Tian Nu/真命天女 (ETTV/CTS, 2005)
Rock Paper Scissors (A Game About Love) - Jian Dao Shi Tou Bu/ 剪刀石頭布 (CTS, 2006)
Romantic Princess - Gong Zhu Xiao Mei/ 公主小妹 (CTV/GTV, 2007)
Silence - Shen Qing Mi Ma/深情密碼 (CTV, 2006)
Smile Pasta - Wei Xiao Pasta/微笑Pasta (SETTV/TTV, 2006)
Sound Of Colors - Di Xia Tie/地下鐵 (CTS, 2006)
State Of Divinity - Xiao Ao Jiang Hu/笑傲江湖 (2000)
Summer x Summer - Re Qing Zhong Xia/熱情仲夏 (CTS/GTV, 2007)
Sweet Relationship - Mei Wei Guan Xi/美味關係 (CTS, 2007)
Sword Stained With Royal Blood 2007 - Bi Xue Jian/碧血剑 (CTV, 2007)
The Amazing Strategist Liu Bowen - Shen Ji Miao Suan Liu Bo Wen/神機妙算劉伯溫 (TTV, 2006/2007)
The Kid From Heaven - Tian Tang Lai De Hai Zi/天堂來的孩子 (CTS, 2006)
The Magicians Of Love - Ai Qing Mo Fa Shi/愛情魔髮師 (SETTV/TTV, 2006)
The Rose - Qiang Wei Zhi Lian/薔薇之戀 (TTV, 2003)
The Switch II (Swap A Princess II/Here Comes The Empress) - Tou Long Zhuan Feng II - Huang Hou Jin Gong/偷龍轉鳳II - 皇后進宮 (CTV, 2004)
The X-Family/KO One Family - Zhong Ji Yi Jia/終極一家 (GTV, 2007)
Tokyo Juliet - Dong Fang Zhu Li Ye/東方茱麗葉 (GTV, 2006)
White Robe Of Love - Bai Pao Zhi Lian/白袍之戀 (CTS, 2006)
White Tower (The Hospital) - Bai Se Ju Ta/白色巨塔 (CTV, 2006)
Why Why Love - Huan Huan Ai/換換愛 (CTS, 2007)
Ying Ye San Jia Yi - Ying Ye San Jia Yi/櫻野3加1 (TTV/SETTV, 2007)
Young Warriors Of The Yang Clan - Shao Nian Yang Jia Jiang/少年楊家將 (CTV, 2006)

SgDrama
ABC DJ - (TCS, 2006)
Chinese Paladin - Xian Jian Qi Xia Chuan/仙剑奇侠傳 (CTS/TCS, 2004)
Love Concierge - Ai De Zhang Men Ren/愛的掌門人 (TCS, 2005)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Please keep thread titles to the same format.

[C/Tw/HK/SgDrama] Name Of Series (TV station(s) that aired drama, airing year)

example: [C/TwDrama] Fairy From Wonderland (CTV, 2006)

Locked

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests