Search found 663 matches

by nikita
Fri Mar 10, 2017 11:56 am
Forum: Subtitles
Topic: Tokyo Sentimental [Eng Subs] (Ep 02 of 12)
Replies: 25
Views: 1630

Re: Tokyo Sentimental [Eng Subs] (Ep 02 of 12)

Thanks for ep 02 sub :salut:
by nikita
Wed Mar 08, 2017 9:59 am
Forum: Subtitles
Topic: Kirawareru Yuuki [Eng Subs] (Ep 7 of ??)
Replies: 117
Views: 26607

Re: Kirawareru Yuuki [Eng Subs] (Ep 4 of ??)

Thanks for ep 03+04 subs :-)
by nikita
Wed Mar 08, 2017 9:54 am
Forum: Subtitles
Topic: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Complete)
Replies: 277
Views: 53370

Re: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Ep 7 of 10)

Thanks for ep 06+07 :salut:
by nikita
Sun Mar 05, 2017 12:56 pm
Forum: Subtitles
Topic: Seirei no Moribito (Season 2) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 74
Views: 11078

Re: Seirei no Moribito (Season 2) [Eng Subs] (Ep 1-4 of 9)

Thanks for ep 04 subtitle :salut:
by nikita
Sun Feb 26, 2017 8:54 am
Forum: Subtitles
Topic: Last Present [Eng Subs] (Ep 6 of 11)
Replies: 21
Views: 1758

Re: Last Present [Eng Subs] (Ep 4 of 11)

Thanks for ep 04 subtitle
by nikita
Fri Feb 24, 2017 12:42 pm
Forum: Subtitles
Topic: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Complete)
Replies: 277
Views: 53370

Re: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Ep 5 of ??)

Thanks for ep 05 subtitle :salut:
by nikita
Wed Feb 22, 2017 4:21 pm
Forum: Subtitles
Topic: Rental no Koi [Eng Subs] (Ep 1-6, 8-10)
Replies: 77
Views: 20053

Re: Rental no Koi [Eng Subs] (ep02 of ??)

Thanks for episode 2 subtitle :salut:
by nikita
Fri Feb 17, 2017 11:19 pm
Forum: Subtitles
Topic: Last Present [Eng Subs] (Ep 6 of 11)
Replies: 21
Views: 1758

Re: Last Present [Eng Subs] (Ep 3 of 11)

Thanks for ep 03 :cry:
by nikita
Wed Feb 15, 2017 9:54 am
Forum: Subtitles
Topic: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Complete)
Replies: 277
Views: 53370

Re: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Ep 4 of ??)

Thanks for ep 04 sub :salut:
by nikita
Sun Feb 12, 2017 9:45 pm
Forum: Subtitles
Topic: Tokyo Sentimental [Eng Subs] (Ep 02 of 12)
Replies: 25
Views: 1630

Re: Tokyo Sentimental [Eng Subs] (Ep 01 of 12)

Thanks for subbing This Drama :salut:
by nikita
Sat Feb 11, 2017 8:46 am
Forum: Subtitles
Topic: Gekokujo Juken [Eng Subs] (Complete)
Replies: 113
Views: 19435

Re: Gekokujo Juken [Eng Subs] (ep 04 of ??)

Thanks for ep 03+04 :salut:
by nikita
Sat Feb 11, 2017 8:43 am
Forum: Subtitles
Topic: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Complete)
Replies: 277
Views: 53370

Re: Tokyo Tarareba Musume [Eng Subs] (Ep 3 of ??)

Thanks for ep 1 to 3 subs :salut:
by nikita
Sat Feb 11, 2017 8:40 am
Forum: Subtitles
Topic: Seirei no Moribito (Season 2) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 74
Views: 11078

Re: Seirei no Moribito (Season 2) [Eng Subs] (Ep 1-3 of 9)

Thanks for ep 02+03 subs :cheers:
by nikita
Sat Feb 11, 2017 8:37 am
Forum: Subtitles
Topic: Kirawareru Yuuki [Eng Subs] (Ep 7 of ??)
Replies: 117
Views: 26607

Re: Kirawareru Yuuki [Eng Subs] (Ep 2 of ??)

Thanks for ep 02 :dance:
by nikita
Fri Feb 10, 2017 9:32 pm
Forum: Subtitles
Topic: Last Present [Eng Subs] (Ep 6 of 11)
Replies: 21
Views: 1758

Re: Last Present [Eng Subs] (Ep 2 of 11)

Great Thanks for ep 02 sub :salut:
by nikita
Thu Feb 09, 2017 7:09 pm
Forum: Subtitles
Topic: Rental no Koi [Eng Subs] (Ep 1-6, 8-10)
Replies: 77
Views: 20053

Re: Rental no Koi [Eng Subs] (ep01 of ??)

Thanks for episode 1 subs :salut:
DOA RAW is Up!
by nikita
Thu Feb 02, 2017 12:49 am
Forum: Subtitles
Topic: Gekokujo Juken [Eng Subs] (Complete)
Replies: 113
Views: 19435

Re: Gekokujo Juken [Eng Subs] (ep 02 of ??)

Thanks for ep 01+02 :cheers:
by nikita
Thu Feb 02, 2017 12:48 am
Forum: Subtitles
Topic: Kirawareru Yuuki [Eng Subs] (Ep 7 of ??)
Replies: 117
Views: 26607

Re: Kirawareru Yuuki [Eng Subs] (Ep 1 of ??)

Thanks for ep 01 :salut:
by nikita
Thu Feb 02, 2017 12:00 am
Forum: Subtitles
Topic: Last Present [Eng Subs] (Ep 6 of 11)
Replies: 21
Views: 1758

Re: Last Present [Eng Subs] (Ep 1 of 11)

Great! Thank you so much :dance:
by nikita
Mon Jan 02, 2017 3:04 pm
Forum: Subtitles
Topic: Cain to Abel (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 168
Views: 31999

Re: Cain to Abel [Eng Subs] (Ep 1-9 of 10)

Thanks for 7-8-9 Subs :salut:
by nikita
Tue Dec 13, 2016 6:55 pm
Forum: Subtitles
Topic: Cain to Abel (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 168
Views: 31999

Re: Cain to Abel [Eng Subs] (Ep 1-6 of 10)

Thanks for e06 subtitle :dance:
by nikita
Fri Dec 09, 2016 7:57 pm
Forum: Subtitles
Topic: Cain to Abel (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 168
Views: 31999

Re: Cain to Abel [Eng Subs] (Ep 1-5 of ?)

Thanks for ep 05 subtitle :cheers:
by nikita
Sun Dec 04, 2016 10:57 am
Forum: Subtitles
Topic: Suna no Tou [Eng Subs] (Complete)
Replies: 125
Views: 25077

Re: Suna no Tou [Eng Subs] (ep1-7 of ??)

Thanks for 06+07 subtitles :salut:
by nikita
Sun Dec 04, 2016 10:56 am
Forum: Subtitles
Topic: Beppin-san [Eng Subs] (Complete)
Replies: 171
Views: 23266

Re: Beppin-san [Eng Subs] Episodes 001-042

Thanks for week 07 subs :salut:
by nikita
Sat Dec 03, 2016 1:00 pm
Forum: Subtitles
Topic: Beppin-san [Eng Subs] (Complete)
Replies: 171
Views: 23266

Re: Beppin-san [Eng Subs] Episodes 001-036

Thanks for ep 06 subtitle :cheers:
by nikita
Sat Dec 03, 2016 12:57 pm
Forum: Subtitles
Topic: Cain to Abel (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 168
Views: 31999

Re: Cain to Abel [Eng Subs] (Ep 1-4 of ?)

Thanks for ep 04 subtitle :D
by nikita
Mon Nov 28, 2016 6:59 pm
Forum: Subtitles
Topic: Cain to Abel (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 168
Views: 31999

Re: Cain to Abel [Eng Subs] (Ep 1-3 of ?)

Thanks for e03 subtitle :cheers:
by nikita
Thu Nov 24, 2016 3:44 pm
Forum: Subtitles
Topic: Jimi ni Sugoi [Eng Subs] (Ep 01-06 of 10)
Replies: 165
Views: 87685

Re: Jimi ni Sugoi [Eng Subs] (Ep 01-03 of ??)

Thanks for 03 subtitle :salut:
by nikita
Fri Nov 18, 2016 6:03 am
Forum: Subtitles
Topic: Beppin-san [Eng Subs] (Complete)
Replies: 171
Views: 23266

Re: Beppin-san [Eng Subs] Episodes 001-030

Thanks for week 5 subs :cheers:
by nikita
Wed Nov 16, 2016 9:12 pm
Forum: Subtitles
Topic: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu [Eng Subs] (Complete)
Replies: 472
Views: 168086

Re: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu [Eng Subs] (Ep 5 of ?)

Thanks for ep 05 sub :salut:
by nikita
Wed Nov 16, 2016 9:10 pm
Forum: Subtitles
Topic: Suna no Tou [Eng Subs] (Complete)
Replies: 125
Views: 25077

Re: Suna no Tou [Eng Subs] (ep1-5 of ??)

Thanks for ep 05 subtitle :cheers:
by nikita
Wed Nov 16, 2016 9:08 pm
Forum: Subtitles
Topic: Cain to Abel (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 168
Views: 31999

Re: Cain to Abel [Eng Subs] (Ep 1-2 of ?)

Thanks for ep.02 subtitle :salut:
by nikita
Mon Nov 14, 2016 9:35 am
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)

Thanks for completing the subtitles :cheers:
by nikita
Sun Nov 13, 2016 3:23 pm
Forum: Subtitles
Topic: Suna no Tou [Eng Subs] (Complete)
Replies: 125
Views: 25077

Re: Suna no Tou [Eng Subs] (ep1-4 of ??)

Thanks for 04 subtitle :dance:
by nikita
Fri Nov 11, 2016 10:23 am
Forum: Subtitles
Topic: Beppin-san [Eng Subs] (Complete)
Replies: 171
Views: 23266

Re: Beppin-san [Eng Subs] Episodes 001-024

Thanks for week 4 subs :cheers:
by nikita
Fri Nov 11, 2016 10:21 am
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Ep 7 of 8)

Thanks for ep07 subtitle :D
by nikita
Fri Nov 11, 2016 10:20 am
Forum: Subtitles
Topic: Jimi ni Sugoi [Eng Subs] (Ep 01-06 of 10)
Replies: 165
Views: 87685

Re: Jimi ni Sugoi [Eng Subs] (Ep 01-02 of ??)

Thanks for ep02 subtitle
by nikita
Mon Nov 07, 2016 11:36 pm
Forum: Subtitles
Topic: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu [Eng Subs] (Complete)
Replies: 472
Views: 168086

Re: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu [Eng Subs] (Ep 4 of ?)

Thanks for 04 subtitle :cheers:
by nikita
Mon Nov 07, 2016 11:28 pm
Forum: Subtitles
Topic: Cain to Abel (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 168
Views: 31999

Re: Cain to Abel [Eng Subs] (Ep 1 of ?)

I was hoping someone will sub this Drama so Thank you so much :salut:
by nikita
Sun Nov 06, 2016 8:07 am
Forum: Subtitles
Topic: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu [Eng Subs] (Complete)
Replies: 472
Views: 168086

Re: Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu [Eng Subs] (Ep 3 of ?)

Thanks for e1-3 subs :salut:
by nikita
Sat Nov 05, 2016 10:01 am
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Ep 6 of 8)

Thanks for ep06 sub :salut:
by nikita
Sat Nov 05, 2016 9:50 am
Forum: Subtitles
Topic: Beppin-san [Eng Subs] (Complete)
Replies: 171
Views: 23266

Re: Beppin-san [Eng Subs] Episodes 001-018

Thanks for Week 3 subs :salut:
by nikita
Sat Nov 05, 2016 9:48 am
Forum: Subtitles
Topic: Suna no Tou [Eng Subs] (Complete)
Replies: 125
Views: 25077

Re: Suna no Tou [Eng Subs] (ep1-3 of ??)

Thanks for 2+3 subs :cheers:
by nikita
Sun Oct 30, 2016 8:53 am
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Ep 5 of 8)

Thanks for ep 05 subtitle :cheers:
by nikita
Mon Oct 24, 2016 7:23 pm
Forum: Subtitles
Topic: Suna no Tou [Eng Subs] (Complete)
Replies: 125
Views: 25077

Re: Suna no Tou (announcement)

looks good! Thank you so much
by nikita
Mon Oct 24, 2016 7:20 pm
Forum: Subtitles
Topic: Jimi ni Sugoi [Eng Subs] (Ep 01-06 of 10)
Replies: 165
Views: 87685

Re: Jimi ni Sugoi [Eng Subs] (Ep 01)

Thanks for subbing this Drama :cheers:
by nikita
Thu Oct 20, 2016 3:41 pm
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Ep 4 of 8)

thanx for E04 :salut:
by nikita
Thu Oct 20, 2016 12:20 pm
Forum: Subtitles
Topic: Beppin-san [Eng Subs] (Complete)
Replies: 171
Views: 23266

Re: Beppin-san [Eng Subs] Episodes 001-012

Thanks for week 2 subtitles :cheers:
by nikita
Thu Oct 13, 2016 10:34 pm
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Ep 3 of 8)

Thanks for E3 subtitle :salut:
by nikita
Thu Oct 13, 2016 6:15 am
Forum: Subtitles
Topic: Beppin-san [Eng Subs] (Complete)
Replies: 171
Views: 23266

Re: Beppin-san [Eng Subs] Episodes 001-006

YES! Thank you so much
by nikita
Sat Oct 08, 2016 7:44 am
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Ep 2 of 8)

Great! thanks for E02 Subtitle :cheers:
by nikita
Mon Oct 03, 2016 4:35 pm
Forum: Subtitles
Topic: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 91
Views: 9943

Re: Unmei ni, Nita Koi [Eng Subs] (Ep 1 of 8)

Thank you so much for subbing this series :dance:
by nikita
Thu Sep 22, 2016 9:32 pm
Forum: Subtitles
Topic: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)
Replies: 228
Views: 60887

Re: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)

Thank you so much for subbing this drama :cheers:
by nikita
Thu Sep 08, 2016 5:23 am
Forum: Subtitles
Topic: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)
Replies: 228
Views: 60887

Re: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (ep 1-8 of 10)

Thanks for ep.08 sub :cheers:
by nikita
Thu Sep 01, 2016 5:04 pm
Forum: Subtitles
Topic: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)
Replies: 228
Views: 60887

Re: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (ep 1-7 of 10)

thanks for 6+7 subs :cheers:
by nikita
Tue Aug 16, 2016 10:26 am
Forum: Subtitles
Topic: Koe Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 112
Views: 19877

Re: Koe Koi [Eng Subs] (03 of ??)

Thanks for subbing this series :cheers:
by nikita
Tue Aug 16, 2016 7:28 am
Forum: Subtitles
Topic: Dias Police ~ Ihou Keisatsu [Eng Subs] (Complete)
Replies: 89
Views: 10233

Re: Dias Police ~ Ihou Keisatsu [Eng Subs] (Complete)

Thank you so much for subbig thie Drama :salut:
by nikita
Mon Aug 15, 2016 5:25 pm
Forum: Subtitles
Topic: Naomi to Kanako [Eng Subs] (Complete)
Replies: 73
Views: 6594

Re: Naomi to Kanako [Eng Subs] (Ep 5 of 10)

Thanks for the subtitles
by nikita
Mon Aug 15, 2016 5:17 pm
Forum: Subtitles
Topic: Haburashi/Onna Tomodachi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 83
Views: 8617

Re: Haburashi/Onna Tomodachi [Eng Subs] (Complete)

Thanks for the subtitles :salut:
by nikita
Sun Aug 14, 2016 6:39 am
Forum: Subtitles
Topic: Toki wo Kakeru Shoujo (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 54
Views: 14738

Re: Toki wo Kakeru Shoujo (2016) [Eng Subs] (ep4 of 5)

Thanks for episodes 3+4 subtitles :salut:
by nikita
Sun Aug 14, 2016 6:37 am
Forum: Subtitles
Topic: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)
Replies: 228
Views: 60887

Re: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (ep 5 of ?)

Thanks for episode 05 subtitle :cheers:
by nikita
Tue Aug 09, 2016 1:59 pm
Forum: Subtitles
Topic: Toki wo Kakeru Shoujo (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 54
Views: 14738

Re: Toki wo Kakeru Shoujo (2016) [Eng Subs] (ep1-2 of 5)

Thanks for ep 02 subtitle :salut:
by nikita
Tue Aug 09, 2016 1:58 pm
Forum: Subtitles
Topic: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)
Replies: 228
Views: 60887

Re: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (ep 4 of ?)

Thanks for ep 4 subtitle :cheers:
by nikita
Mon Aug 01, 2016 6:29 am
Forum: Subtitles
Topic: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)
Replies: 228
Views: 60887

Re: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (ep 3 of ?)

Thanks for ep. 2+3 subs :cheers:
by nikita
Fri Jul 15, 2016 6:39 pm
Forum: Subtitles
Topic: Toki wo Kakeru Shoujo (2016) [Eng Subs] (Complete)
Replies: 54
Views: 14738

Re: Toki wo Kakeru Shoujo (2016) [Eng Subs] (01 0f 05)

Thanks for episode 01 subtitle :)
by nikita
Fri Jul 15, 2016 6:37 pm
Forum: Subtitles
Topic: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (Complete)
Replies: 228
Views: 60887

Re: Suki na Hito ga Iru Koto [Eng Subs] (ep 1 of ?)

Thank you so much for subbing this Drama :cheers:
by nikita
Wed Jul 06, 2016 9:16 pm
Forum: Subtitles
Topic: Water Boys season 1 [Eng Subs] (Complete)
Replies: 9
Views: 956

Re: Water Boys season 1 [Eng Subs] (Complete)

Thanks you so much for the subs :salut:
by nikita
Mon May 02, 2016 7:10 am
Forum: Subtitles
Topic: Sekai Ichi Muzukashii Koi [Eng Subs] (Complete)
Replies: 176
Views: 43024

Re: Sekai Ichi Muzukashii Koi [Eng Subs] (Ep 3 of ??)

Thank you very much for subs :cheers:
by nikita
Mon May 02, 2016 7:06 am
Forum: Subtitles
Topic: Love Song [Eng Subs] (Complete)
Replies: 190
Views: 37158

Re: Love Song [Eng Subs] (Ep 01-03)

thanks for the subs :salut:
by nikita
Sat Apr 30, 2016 4:58 pm
Forum: Subtitles
Topic: Boku no Yabai Tsuma [Eng Subs] (Complete)
Replies: 136
Views: 18034

Re: Boku no Yabai Tsuma [Eng Subs] (ep2 of ??)

Thank you so much for the subs :cheers:
by nikita
Sat Apr 30, 2016 3:46 pm
Forum: Subtitles
Topic: Omukae Desu. [Eng Subs] (Complete)
Replies: 182
Views: 38450

Re: Omukae Desu. [Eng Subs] (Ep 01)

Thanks for subbing this series :cheers:

Go to advanced search