Search found 9 matches

by 0ne-girl
Sat Mar 14, 2009 8:16 pm
Forum: Subtitles
Topic: Boys Over Flowers [Eng Subs] (Complete)
Replies: 1333
Views: 1200208

thank you

thank you
by 0ne-girl
Sat Feb 07, 2009 10:08 pm
Forum: Subtitles
Topic: Boys Over Flowers [Arabic Subs] (Ep 1-7 of 24)
Replies: 71
Views: 55599

ÇäÇ ÇÝÖá Çäåã íÊãæä Úáì ãÇåã
áÇä ÇÍäÇ äÍãáåÇ ÑÇæ
æäÊÇÈÚåÇ Çæá ãÇÊäÒá
ÝÕÚÈÉ äÍãá ãÑÉ ËÇäíå æÇáÊÑÌãå áÇÕÞå Úáì ÇáÍáÞå

ÈÚÏíä ÇíÌæ
íÈí ãä íÏÞÞ æãä íäÓÞ ÝíÇÎÐ æÞÊ
Úáì ãÇÊäÒá


ÇäÇ ÇÝÖá Çäåã íÊãæä Úáì ãÇåã Úáíå


ãÇÒáäÇ äÊäÙÑ ÇáÊÑÌãå
by 0ne-girl
Mon Feb 02, 2009 12:41 am
Forum: Subtitles
Topic: Boys Over Flowers [Arabic Subs] (Ep 1-7 of 24)
Replies: 71
Views: 55599

شكراً صراحه على هالترجمه وماشاءالله مازالتم سريع...
by 0ne-girl
Sat Jan 31, 2009 6:59 am
Forum: Subtitles
Topic: Beethoven Virus [Arabic Subs] (Complete)
Replies: 27
Views: 24103

áÇÇÇÇÇÇ ÚÇÏ ÇäÊã ÕÑÇÍå
ãÈÏÚíííä ÈåÇáÊÑÌãå ÇáÚÑÈíå
ãÇßäÊ ãÊÕæÑÉ Çä Ýí ãÊÑÌãíä ÈíäÒáæä ÊÑÌãÊåã åäÇ

íÇááå äÊäÙÑ ÇäÊåÇÁ ÊÑÌãÊßã áåÇáãÓáÓá

ãËá ãÇÞÇáÊ
HTOoSH

ÊÈÑÏæä ÇáÞáÈ
by 0ne-girl
Wed Jan 28, 2009 9:19 pm
Forum: Archived Comments
Topic: Mei-chan no Shitsuji ep03 (704x396 DivX6.xx)
Replies: 11
Views: 4606

Thank you
by 0ne-girl
Wed Jan 28, 2009 9:14 pm
Forum: Subtitles
Topic: Boys Over Flowers [Arabic Subs] (Ep 1-7 of 24)
Replies: 71
Views: 55599

اختي الترجمه مو موجوده للحلقه الخامسه بأنتظارك مع...
by 0ne-girl
Sun Jan 25, 2009 5:12 am
Forum: Subtitles
Topic: Mei-chan no Shitsuji [Eng Subs] (Complete)
Replies: 948
Views: 326885

Thank you
by 0ne-girl
Sat Jan 24, 2009 6:29 pm
Forum: Subtitles
Topic: Boys Over Flowers [Arabic Subs] (Ep 1-7 of 24)
Replies: 71
Views: 55599

ماشاءالله نزلت حلقه الرابعه بهالسرعه ؟ ايوا عليكم...
by 0ne-girl
Sat Jan 24, 2009 3:16 am
Forum: Subtitles
Topic: Boys Over Flowers [Arabic Subs] (Ep 1-7 of 24)
Replies: 71
Views: 55599

حلو ان في ناس تترجم اولاد على الزهور ونتمنى بعد منك...